Licenca za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite

Licenca za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije-POLICIJSKA UPRAVA U NOVOM SADU, na osnovu člana 15. st. 3. Zakona o privatnom obezbeđenju (“Sl. glasnik RS” br. 104/13, 42/15 I 87/18), izdala je Licencu pravnom licu Special Security d.o.o. Novi Sad  za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite.

U sprovedenom postupku nadležni organ je utvrdio da su ispunjeni svi uslovi predviđeni članom 10. Zakona o privatnom obezbeđenju..

Licenca je izdata dana 28.01.2019. godine a period važenja je pet godina u skladu sa navedenim Zakonom.

Sa ovim dokumentom kompanija Special Security poseduje sve licence neophodne za izradu Plana upravljanja rizicima (Plana obezbedjenja)

About the Author

Leave a Reply