Ovlašćenje za izradu Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja

Kompanija Special Security je 03.04.2019. godine od Ministarstva unutrašnjih poslova dobila Ovlašćenje za izradu Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja, koje je preuzeto 12.04.2019. godine.

About the Author

Leave a Reply