Deo atmosfere sa obuke za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Deo atmosfere sa obuke za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Dana 13.05.2019. godine u Novom Sadu, počela je obuka za procenu rizika u  zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Uz sprovođenje teorijske edukacije, polaznicima je data mogućnost da i praktično proveravaju do sada usvojena znanja, na osnovu realno osmišljenih scenarija.

Obuka je i dalje u toku, a mi Vam predstavljamo deo atmosfere praktičnog uvežbavanja izrade procene rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja.