Atmosfera sa obuke za procenu rizika u ZLIP

Atmosfera sa obuke za procenu rizika u ZLIP

U toku je obuka za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja koja se izvodi u Novom Sadu.

Pedstavljamo Vam atmosferu sa ove obuke uz napomenuu da se sve obuke u Special Security izvode uz poštovanje svih mera prevencije i mere zaštite od virusa Covid 19.

Za sve informacije vezane za organizovanje obuka možete nam se obratiti radnim danima u vremenu od 09,00 do 15,00 časova. Adresu i kontakt podatke možete pronaći klikom na link.

About the Author

Leave a Reply