Obaveštenje o plaćanju administrativnih taksi preko portala e-Uprava

Obaveštenje o plaćanju administrativnih taksi preko portala e-Uprava

Obaveštavamo vas da od 16. marta 2021. godine sve usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova – kao što su uplate za polaganje stručnog ispita pred komisijom MUP-a i uplate administrativnih taksi za izdavanje legitimacije za službenika privatnog obezbeđenja, plaćaju elektronski, preko portala eUprava i usluge „Plati“, kreiranjem jedinstvene uplatnice.

Sa jedinstvenom uplatnicom koja se dobije preko usluge „Plati“ plaćanje se vrši u bankama ili poštama. Uplate se mogu obaviti i Dina, Viza, Master i Maestro platnom karticom svih banaka koje posluju na tržištu Srbije, kao i elektronskim novcem i integrisanim elektronskim bankarstvom.

Usluga „Plati“ svim učesnicima u procesu plaćanja obezbeđuje sve neophodne podatke za kreiranje parametara uplate, provere statusa plaćanja i izvršenja usluge.

Sistem kreira jedinstveni platni nalog za svaku uslugu i jedinstveni poziv na broj odobrenja. Jedinstveni platni nalog ima rok važenja 30 dana od dana kreiranja. Nakon toga platni nalog se poništava i neophodno je ponovo izvršiti kreiranje novog platnog naloga.

Prilikom prijave za polaganje stručnog ispita za poslove iz oblasti privatnog obezbeđenja ili uplate administrativnih taksi za izdavanje legitimacije za službenika privatnog obezbeđenja, kao dokaz o uplati MUP-u dostavljate jedinstveni poziv na broj odobrenja.

Usluga „Plati“ portala eUprava nalazi se na sledećem linku: https://plati.euprava.gov.rs/#/

 

Uputstvo za korišćenje usluge „Plati“

Kada uplaćujete takse kao fizičko lice, popunjavate polja: ime i prezime, JMBG i adresa prebivališta, a zatim kod polja svrha uplate iz padajućeg menija izaberete uslugu za koju uplaćujete taksu. (Slika 1.)

Slika 1

Nakon izbora usluge za koju uplaćujete taksu, izaberete iz padajućeg menija opštinu za koju uplaćujete i potvrdite saglasnost sa uslovima korišćenja sistema za kreiranje uplatnica. (Slika 2.)

Napomena: Opština prebivališta se bira samo za one usluge koje se izvršavaju po mestu prebivališta.

Slika 2

Nakon popunjavanja svih polja, pritisnete na polje Napred, i pojaviće Vam se novi prozor sa podacima koje ste uneli i iznosom za uplatu takse. (Slika 3.)

Slika 3

Ako ste uspešno popunili sva polja, pojaviće Vam se zeleno polje – Uspešno izvršena usluga kreiranja uplatnica. (Slika 4.)

Slika 4

Kada ste uspešno kreirali uplatnicu, kod polja Dostupne akcije birate na koji način ćete izvršiti uplatu. Postoje dva načina:

      • Preuzimanjem i štampanjem jedinstvene uplatnice i plaćanjem u pošti/banci (polje preuzmi uplatnicu),
      • Plaćenjem putem elektronskog bankarstva (polje plati).

U svakom momentu možete prekinuti kreiranje uplatnice pritiskom na polje odustani, ili kreirati novu uplatnicu pritiskom na polje kreiraj novu uplatnicu. (Slika 5.)

Slika 5

 

About the Author

Leave a Reply