Atmosfera sa obuke za procenu rizika u ZLIP

Atmosfera sa obuke za procenu rizika u ZLIP

U toku je obuka za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja koja se izvodi u Novom Sadu.

Pedstavljamo Vam atmosferu sa ove obuke uz napomenuu da se sve obuke u Special Security izvode uz poštovanje svih mera prevencije i mere zaštite od virusa Covid 19.

Za sve informacije vezane za organizovanje obuka možete nam se obratiti radnim danima u vremenu od 09,00 do 15,00 časova. Adresu i kontakt podatke možete pronaći klikom na link.

Nova Uredba o minimalnim tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite

Nova Uredba o minimalnim tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite

Nova Uredba o minimalnim tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje Sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim organizacijama, a kojom se utvrđuju minimalni tehnički uslovi kod obavezne ugradnje Sistema tehničke zaštite u bankama, njihovim poslovnicama, platnim institucijama, poslovnicama javnog poštanskog operatora i drugim finansijskim organizacijama objavljena je u “Sluzbenom glasniku RS”, br. 9/2021.

Uredbu možete pročitati ili preuzeti klikom link.

Obuka za izradu procene rizika od katatrofa i plana zaštite i spasavanja

Obuka za izradu procene rizika od katatrofa i plana zaštite i spasavanja

Početak obuke za izradu procene rizika od katatrofa i plana zaštite i spasavanja planiran je za 26.02.2021. godine. Obuku izvode predavači iz MUP-a, Sektor za vanredne situacije u Beogradu, Uprava za upravljanje rizikom.

Rok za prijavu polaznika je minimum 5 (pet) dana pre početka obuke.

Sve potrebne informacije u vezi obuke možete dobiti pozivom na brojeve:  (021) 301 18 46 ili 060 300 74 74 ili možete doći lično radnim danima u vremenu od 09,00 do 15,00h.

Detalje o ovoj vrsti obuke, možete pogledati klikom na link.

Atmosfera sa obuke iz Novog Sada

Atmosfera sa obuke iz Novog Sada

Predstvaljamo vam deo atmosfere prvog ciklusa obuke za službenike obezbeđenja u ovoj godini, u Novom Sadu. Polaznici se u sali za fizičko, obučavaju tehnikama samoodbrane, uz najstrože poštovanje mera prevencije i mere zaštite od korona virusa.

Za sve informacije vezane za organizovanje obuka možete nam se obratiti radnim danima u vremenu od 09,00 do 15,00 časova. Adresu i kontakt podatke možete pronaći klikom na link.

Atmosfera sa teorijskog dela obuke-Novi Sad

Atmosfera sa teorijskog dela obuke-Novi Sad

Dana 18.01.2021. godine, počela je obuka za službenike fizičkog obezbeđenja Novom Sadu.

Predstavljamo Vam deo atmosfere sa teorijskog dela obuke koji se izvodi u Edukativnom centru.

Sve obuke se izvode uz najstrože poštovanje mera prevencije i mere zaštite od korona virusa.

Za sve informacije vezane za organizovanje obuka možete nam se obratiti radnim danima u vremenu od
09,00 do 15,00 časova. Adresu i kontakt podatke možete pronaći klikom na link.

Obuka za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Obuka za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

U toku je formiranje grupe za obuku za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja koja se izvodi u Novom Sadu, u Edukativnom centru.

Održavanje obuke je planirano za prvu polovinu februara meseca. Za sve informacije o obuci i prijavi možete nas kontaktirati telefonskim putem pozivom na brojeve: (021) 301 18 46 ili 060 300 74 74 ili možete doći lično radnim danima u vremenu od 09,00 do 15,00h.

Sve kontakt informacije možete dobiti putem linka.

Atmosfera sa teorijskog dela obuke iz Šapca

Atmosfera sa teorijskog dela obuke iz Šapca

Dana 18.01.2021. godine, počela je obuka za službenike fizičkog obezbeđenja u Šapcu.

Predstavljamo Vam deo atmosfere sa teorijskog dela obuke.

Sve obuke se izvode uz najstrože poštovanje mera prevencije i mere zaštite od korona virusa.

Za sve informacije vezane za organizovanje obuka možete nam se obratiti radnim danima u

vremenu od 09,00 do 15,00 časova. Adresu i kontakt podatke možete pronaći klikom na link.

 

Obuka za radnike fizičkog obezbeđenja u Novom Sadu i Šapcu

Obuka za radnike fizičkog obezbeđenja u Novom Sadu i Šapcu

Početak obuke za službenike fizičkog obezbeđenja u Novom Sadu i Šapcu planiran je za ponedeljak 18.01.2021. godine.

U toku je formiranje nove grupe polaznika obuke za radnike fizičkog obezbeđenja.

Kandidati mogu da se prijave i dostave potrebna dokumenta putem email-a ili lično na našu adresu, sve kontakt informacije možete dobiti putem linka.

Za dodatne informacije, možete nam se obratiti telefonskim putem pozivom na brojeve: (021) 301 18 46 ili 060 300 74 74 ili možete doći lično radnim danima u vremenu od 09,00 do 15,00h.

Atmosfere sa VI ciklusa obuke za službenike obezbeđenja u Novom Sadu

Atmosfere sa VI ciklusa obuke za službenike obezbeđenja u Novom Sadu

Predstvaljamo Vam deo atmosfere VI ciklusa obuke za službenike
obezbeđenja u Novom Sadu. Polaznici se u sali za fizičko, obučavaju
tehnikama samoodbrane, uz najstrože poštovanje mera prevencije i mere
zaštite od korona virusa.

Za sve informacije vezane za organizovanje obuka možete nam se obratiti
radnim danima u vremenu od 09,00 do 15,00 časova.

Adresu i kontakt podatke možete pronaći klikom na link.

O vrstama obuka koje se izvode u Special Security, posetite ovu stranicu.