Bezbednosni konsalting je usluga koju pod posebnim uslovima Special Security pruža klijentima s kojima ima uspostavljenu poslovnu saradnju. Ova vrsta usluga je razvijena na inicijativu klijenata i tržišta.

Početak je bio zahtev naših klijenata za savetovanjem prilikom nabavki novih i zanavljanju postojećih tehničkih sistema zaštite i usluga obezbeđenja, pri čemu je kao uslov definisano najoptimalnije rešenje za klijenta.

Daljim razvojem, a na osnovu bezbednosne problematike obrađene u procesu Procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, razvili smo usluge Upravljanja krizama iz oblasti poslova privatne bezbednosti, koja obuhvata Krizni PR i obuku Kriznog menadžmenta, GDPR, Baze podataka, Specijalizovanu edukaciju (obuke i treninzi u prepoznavanju i postupanju u slučajevima nasilničkog, imovinskog, privrednog i drugih pojavnih oblika kriminaliteta), izradu interne dokumentacije i druge specijalizovane usluge koje zavise od Core business klijenta.

Bezbednosni konsalting uključuje i uslugu evaluacije kvaliteta isporučenih usluga drugih pravnih lica iz oblasti poslova privatne bezbednosti, kontrolom primene ugovorenih procesa/poslova kod klijenta.

Iskustvo i dosadašnji rezultati pokazuju da modeli zaštite zasnovani na prevenciji garantuju najveći stepen bezbednosti, ali da se paralelno mora raditi na Kriznom menadžmentu i Kriznom PR, jer se narušavanje nivoa poslovne reputacije brzo iskazuje kroz nominalne vrednosti poslovanja.