Obuka za službenike fizičkog obezbeđenja

Obuka za službenike fizičkog obezbeđenja

Početak obuke za službenike fizičkog obezbeđenja, planiran je za 18.03.2019. godine.

Obuka se izovodi se u Novom Sadu, nakon koje se dobija potvrda o obučenosti .

Obuka se sprovodi u učionici u trajanju od 66 nastavnih časova (11 dana) i u sali za borenje u trajanju od 35 nastavnih časova (6 dana). Učionički tip obuke predviđen je za interaktivno savlađivanje neophodnih znanja kroz 15 tema, a u sali za borenje se polaznici obučavaju u osnovama upotrebe fizičke snage i osnovnim tehnikama koje su neophodne za rad službenika obezbeđenja.

Polaganju mogu da pristupe samo polaznici koji su prisustvovali svim časovima obuke. Polaznik koji ni u trećem pokušaju ne položi Završni ispit, mora ponovo pohađati obuku.

Kandidati mogu da se prijave i dostave potrebna dokumenta do 13. 03. 2019. godine.


Za sve dodatne informacije, možete nam se obratiti lično, telefonskim putem ili putem elektronske pošte:

Special Security
ul. Novosadskog sajma br. 3 , 21000 Novi Sad

Tel: +381 21 301 18 46 i Mob: +381 60 301 14 62
Mail: office@specialsecurity.rs i/ili branko.vukobratovic@specialsecurity.rs;
Radno vreme: Radnim danima: 08:00 – 16:00

OBUKE ZA TEHNIČKE SISTEME ZAŠTITE U NOVOM SADU

OBUKE ZA TEHNIČKE SISTEME ZAŠTITE U NOVOM SADU

Početak obuke za vršenje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite (O3) i obuke za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika (O4), planiran je za drugu polovinu marta, obuka se izvodi u Novom Sadu.
Kandidati mogu da se prijave i dostave potrebna dokumenta do 11.03.2019. godine.

Za sve dodatne informacije, možete nam se obratiti radnim danima od 08:00 do 16:00h, lično, telefonskim putem ili putem elektronske pošte.

Kontakt podaci: Special Security ul. Novosadskog sajma br. 3, Novi Sad;

Tel: +381 21 301 18 46; Mob: +381 60 301 14 62;

Mail: office@specialsecurity.rs ili branko.vukobratovic@specialsecurity.rs

ZAVRRŠENE OBUKE ZA TEHNIČKE SISTEME ZAŠTITE

ZAVRRŠENE OBUKE ZA TEHNIČKE SISTEME ZAŠTITE

Uspešno su završene obuke za vršenje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite (O3) i obuke za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika (O4) koje su počele  24.12.2018. godine i izvodile se u Novom Sadu.

Za sve informacije u vezi obuka, možete nam se obratiti lično, telefonskim putem ili putem elektronske pošte.

Kontakt podaci:

Special Security
ul. Novosadskog sajma br. 3,
Novi Sad;

Tel: +381 21 301 18 46; Mob: +381 64 301 14 62;
Mail: office@specialsecurity.rs ili branko.vukobratovic@specialsecurity.rs;

OBUKE ZA TEHNIČKE SISTEME ZAŠTITE U NOVOM SADU – 24.12.2018. GODINE

OBUKE ZA TEHNIČKE SISTEME ZAŠTITE U NOVOM SADU – 24.12.2018. GODINE

Početak obuke za vršenje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite (O3) i obuke za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika (O4) zakazan je za 24.12.2018. godine. Obuka se izvodi u Novom Sadu.

Kandidati mogu da se prijave i dostave potrebna dokumenta do 20.12.2018. godine.

Za sve dodatne informacije, možete nam se obratiti lično, telefonskim putem ili putem elektronske pošte.

Kontakt podaci:

Special Security
ul. Novosadskog sajma br. 3,
Novi Sad;

Tel: +381 21 301 18 46; Mob: +381 64 301 14 62;
Mail: office@specialsecurity.rs ili branko.vukobratovic@specialsecurity.rs;

Obuka radnika fizičkog obezbeđenja u Novom Sadu

Obuka radnika fizičkog obezbeđenja u Novom Sadu

Obuka za radnike fizičkog obezbeđenja u Novom Sadu, počinje 05.10.2018. godine.

Obuka se sprovodi po programu obuke za fizičko-tehničku zaštitu lica i imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana.

Realizuje se u učionici u trajanju od 66 nastavnih časova (11 dana) i u sali za borenje u trajanju od 35 nastavnih časova (6 dana). Učionički tip obuke predviđen je za interaktivno savladavanje neophodnih znanja kroz 15 tema, dok se u sali za borenje, polaznici  upoznaju sa osnovama upotrebe fizičke snage i praktično uvežbavaju osnovne tehnike koje su neophodne za rad službenika obezbeđenja.

Klikom na sličicu ispod, možete se informisati koje se sve vrste obuka i na koji način sprovode u kompaniji Special Security.

Za sve dodatne informacije, možete nam se obratiti lično, telefonskim putem ili putem elektronske pošte:

Special Security
ul. Novosadskog sajma br. 3

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 301 18 46

Mob: +381 64 300 74 74
Mail: office@specialsecurity.rs
Radno vreme: Radnim danima: 08:00 – 16:00

Završena obuka za službenike obezbeđenja (O-2) u Novom Sadu

Završena obuka za službenike obezbeđenja (O-2) u Novom Sadu

Dana 14.09.2018. godine, završena je obuka za službenike obezbeđenja (O-2) u Novom Sadu. Cilj ove obuke je prvenstveno sticanje teorijskih i praktičnih znanja koja će se primenjivati u radu i priprema za polaganje stručnog ispita radi dobijanja licence za poslove u oblasti privatnog obezbeđenja.

Obuka se sprovodi po programu obuke za fizičko-tehničku zaštitu lica i imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana.

Predstavljamo Vam deo atmosfere sa ove obuke.

Klikom na sličicu ispod, možete se informisati koje se sve vrste obuka i na koji način sprovode u kompaniji Special Security.

Za sve dodatne informacije, možete nam se obratiti lično, telefonskim putem ili putem elektronske pošte:

Special Security
ul. Novosadskog sajma br. 3

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 301 18 46

Mob: +381 64 300 74 74
Mail: office@specialsecurity.rs
Radno vreme: Radnim danima: 08:00 – 16:00