Obuke za službenike fizičkog obezbeđenja u Novom Sadu

Obuke za službenike fizičkog obezbeđenja u Novom Sadu

U toku je formiranje grupe polaznika za obuke: Planiranje, projektovanje i nadzor sistema tehničke zaštite i Obuka za montažu, rad i održavanje sistema tehničke zaštite u Novom Sadu. Početak obuke planiran je za 25.09.2023. godine.

Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti najkasnije do četvrtka 21.09.2023. godine do 12 časova. Dokumentacija mora biti potpuna da bi prijava bila moguća. Dokumentaciju možete dostaviti na adresu office@specialsecurity.rs ili se lično prijaviti u našim poslovnim prostorijama u ul. Novosadskog sajma br. 3.

Sve detalje o dokumentaciji i ovoj obuci možete pronaći na linku.

 

Obuka za službenike fizičkog obezbeđenja

Obuka za službenike fizičkog obezbeđenja

Početak obuke za službenike fizičkog obezbeđenja, planiran je za 18.03.2019. godine.

Obuka se izovodi se u Novom Sadu, nakon koje se dobija potvrda o obučenosti .

Obuka se sprovodi u učionici u trajanju od 66 nastavnih časova (11 dana) i u sali za borenje u trajanju od 35 nastavnih časova (6 dana). Učionički tip obuke predviđen je za interaktivno savlađivanje neophodnih znanja kroz 15 tema, a u sali za borenje se polaznici obučavaju u osnovama upotrebe fizičke snage i osnovnim tehnikama koje su neophodne za rad službenika obezbeđenja.

Polaganju mogu da pristupe samo polaznici koji su prisustvovali svim časovima obuke. Polaznik koji ni u trećem pokušaju ne položi Završni ispit, mora ponovo pohađati obuku.

Kandidati mogu da se prijave i dostave potrebna dokumenta do 13. 03. 2019. godine.


Za sve dodatne informacije, možete nam se obratiti lično, telefonskim putem ili putem elektronske pošte:

Special Security
ul. Novosadskog sajma br. 3 , 21000 Novi Sad

Tel: +381 21 301 18 46 i Mob: +381 60 301 14 62
Mail: office@specialsecurity.rs i/ili branko.vukobratovic@specialsecurity.rs;
Radno vreme: Radnim danima: 08:00 – 16:00

OBUKE ZA TEHNIČKE SISTEME ZAŠTITE U NOVOM SADU

OBUKE ZA TEHNIČKE SISTEME ZAŠTITE U NOVOM SADU

Početak obuke za vršenje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite (O3) i obuke za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika (O4), planiran je za drugu polovinu marta, obuka se izvodi u Novom Sadu.
Kandidati mogu da se prijave i dostave potrebna dokumenta do 11.03.2019. godine.

Za sve dodatne informacije, možete nam se obratiti radnim danima od 08:00 do 16:00h, lično, telefonskim putem ili putem elektronske pošte.

Kontakt podaci: Special Security ul. Novosadskog sajma br. 3, Novi Sad;

Tel: +381 21 301 18 46; Mob: +381 60 301 14 62;

Mail: office@specialsecurity.rs ili branko.vukobratovic@specialsecurity.rs

ZAVRRŠENE OBUKE ZA TEHNIČKE SISTEME ZAŠTITE

ZAVRRŠENE OBUKE ZA TEHNIČKE SISTEME ZAŠTITE

Uspešno su završene obuke za vršenje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite (O3) i obuke za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika (O4) koje su počele  24.12.2018. godine i izvodile se u Novom Sadu.

Za sve informacije u vezi obuka, možete nam se obratiti lično, telefonskim putem ili putem elektronske pošte.

Kontakt podaci:

Special Security
ul. Novosadskog sajma br. 3,
Novi Sad;

Tel: +381 21 301 18 46; Mob: +381 64 301 14 62;
Mail: office@specialsecurity.rs ili branko.vukobratovic@specialsecurity.rs;

OBUKE ZA TEHNIČKE SISTEME ZAŠTITE U NOVOM SADU – 24.12.2018. GODINE

OBUKE ZA TEHNIČKE SISTEME ZAŠTITE U NOVOM SADU – 24.12.2018. GODINE

Početak obuke za vršenje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite (O3) i obuke za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika (O4) zakazan je za 24.12.2018. godine. Obuka se izvodi u Novom Sadu.

Kandidati mogu da se prijave i dostave potrebna dokumenta do 20.12.2018. godine.

Za sve dodatne informacije, možete nam se obratiti lično, telefonskim putem ili putem elektronske pošte.

Kontakt podaci:

Special Security
ul. Novosadskog sajma br. 3,
Novi Sad;

Tel: +381 21 301 18 46; Mob: +381 64 301 14 62;
Mail: office@specialsecurity.rs ili branko.vukobratovic@specialsecurity.rs;

Obuka radnika fizičkog obezbeđenja u Novom Sadu

Obuka radnika fizičkog obezbeđenja u Novom Sadu

Obuka za radnike fizičkog obezbeđenja u Novom Sadu, počinje 05.10.2018. godine.

Obuka se sprovodi po programu obuke za fizičko-tehničku zaštitu lica i imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana.

Realizuje se u učionici u trajanju od 66 nastavnih časova (11 dana) i u sali za borenje u trajanju od 35 nastavnih časova (6 dana). Učionički tip obuke predviđen je za interaktivno savladavanje neophodnih znanja kroz 15 tema, dok se u sali za borenje, polaznici  upoznaju sa osnovama upotrebe fizičke snage i praktično uvežbavaju osnovne tehnike koje su neophodne za rad službenika obezbeđenja.

Klikom na sličicu ispod, možete se informisati koje se sve vrste obuka i na koji način sprovode u kompaniji Special Security.

Za sve dodatne informacije, možete nam se obratiti lično, telefonskim putem ili putem elektronske pošte:

Special Security
ul. Novosadskog sajma br. 3

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 301 18 46

Mob: +381 64 300 74 74
Mail: office@specialsecurity.rs
Radno vreme: Radnim danima: 08:00 – 16:00

Završena obuka za službenike obezbeđenja (O-2) u Novom Sadu

Završena obuka za službenike obezbeđenja (O-2) u Novom Sadu

Dana 14.09.2018. godine, završena je obuka za službenike obezbeđenja (O-2) u Novom Sadu. Cilj ove obuke je prvenstveno sticanje teorijskih i praktičnih znanja koja će se primenjivati u radu i priprema za polaganje stručnog ispita radi dobijanja licence za poslove u oblasti privatnog obezbeđenja.

Obuka se sprovodi po programu obuke za fizičko-tehničku zaštitu lica i imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana.

Predstavljamo Vam deo atmosfere sa ove obuke.

Klikom na sličicu ispod, možete se informisati koje se sve vrste obuka i na koji način sprovode u kompaniji Special Security.

Za sve dodatne informacije, možete nam se obratiti lično, telefonskim putem ili putem elektronske pošte:

Special Security
ul. Novosadskog sajma br. 3

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 301 18 46

Mob: +381 64 300 74 74
Mail: office@specialsecurity.rs
Radno vreme: Radnim danima: 08:00 – 16:00