1. Zakon o privatnom obezbeđenju

2. Uredba o minimalnim tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim organizacijama

3. Uredba o bližim kriterijumima za određivanje obavezno obezbeđenih objekata i načinu vršenja poslova njihove zaštite

4. Pravilnik o boji i sastavnim delovima uniforme službenika obezbeđenja

5. Pravilnik o sadržini, izgledu i načinu upotrebe legitimacije sluzbenika privatnog obezbeđenja 

6Pravilnik o načinu primene ovlašćenja službenika obezbeđenja

7. Pravilnik o programima i načinu obavljanja stručne obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i redarske službe

8. Pravilnik o stručnom ispitu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i redarske službe

9. Pravilnik o načinu vršenja poslova tehničke zastite i korišćenja tehničkih sredstava                                                 

10. Ispitna pitanja