1. Zakon o privatnom obezbeđenju

2. Uredba o minimalnim tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim organizacijama

3. Pravilnik o boji i sastavnim delovima uniforme službenika obezbeđenja

4. Pravilnik o sadržini, izgledu i načinu upotrebe legitimacije sluzbenika privatnog obezbeđenja 

5Pravilnik o načinu primene ovlašćenja službenika obezbeđenja

6. Pravilnik o programima i načinu obavljanja stručne obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i redarske službe

7. Pravilnik o stručnom ispitu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i redarske službe

8. Pravilnik o načinu vršenja poslova tehničke zastite i korišćenja tehničkih sredstava                                                 

9. Ispitna pitanja