Plan zaštite od udesa izrađuje se u skladu s važećim Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (Sl. Glasnik RS br. 87/2018), Pravilnikom o vrstama i količinama opasnih materija, objektima i drugim kriterijumima (Sl. Glasnik RS br. 48/2016), Pravilnikom o načinu izrade i sadržaju plana zaštite od udesa (Sl. Glasnik RS br. 82/2012) i Pravilnikom o sadržaju informacija o opasnostima, merama i postupcima u slučaju udesa (Sl. Glasnik RS br. 18/2012).

Izrada Plana zaštite od udesa poverena je pravnim licima koja imaju Ovlašćenje za izradu Plana zaštite od udesa.

Privredno društvo i drugo pravno lice (subjekti) koje obavlja aktivnosti u kojima je prisutna ili može biti prisutna jedna ili više opasnih supstanci u propisanim količinama, dužno je da preduzme sve neophodne mere za sprečavanje udesa i ograničavanje uticaja udesa na život i zdravlje ljudi, ekonomiju, ekologiju i društvenu stabilnost i životnu sredinu, u skladu sa zakonom. Navedeni subjekti su dužni da izrade i Ministarstvu dostave na saglasnost Plan zaštite od udesa, kao i da u skladu sa Planom preduzmu mere za sprečavanje udesa i ograničavanje uticaja udesa i posledica na život i zdravlje ljudi, ekonomiju i ekologiju, društvenu stabilnost i životnu sredinu.

Navedni subjekti su dužni da ažuriraju Plan zaštite od udesa prilikom organizacione promene, formiranja novog postrojenja ili izgradnje novog objekta i prilikom modifikacije postrojenja, promeni količine, prirode i fizičkog oblika opasnih supstanci, promene postupka u načinu korišćenja opasnih supstanci ili druge promene koja može uticati na mogućnost nastanka udesa, i najkasnije tri meseca od nastale promene ažurirani Plan zaštite od udesa dostavljaju Ministarstvu na saglasnost.

Navedeni subjekti su dužni da vrše testiranje Plana zaštite od udesa najmanje jedanput u periodu od tri godine i da po potrebi ažuriraju Plan zaštite od udesa na osnovu rezultata testiranja.

Kompanija Special Security dobila je Ovlašćenje za izradu Plana zaštite od udesa, koje je 03.04.2019. godine izdalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Izveštaj o bezbednosti, Plan zaštite od udesa i druga dokumenta za SEVESO operatere višeg i/ili nižeg reda, izrađuju se u skladu s propisima iz oblasti zaštite životne sredine.