procena rizika u zastiti lica, imovine i poslovanja

Procena rizika

Procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja izrađujemo u skladu sa Zakonom o privatnom obezbedjenju, standardom SRPS A.L2.003:2017 ” Bezbednost i otpornost društva - Procena rizika ” i specifičnim zahtevima Klijenta. Svakoj proceni pristupa se sa posebnom pažnjom, bez obzira na delatnost, veličinu i pravnu formu Klijenta. Procene izrađuju licencirani procenitelji sa dugogodišnjim radnim iskustvom u sektoru bezbednosti i druge adekvatne oblasti.


Pročitaj više
obuka obezbedjenja

Obuka obezbedjenja

Stručna obuka obezbedjenja omogućava sticanje specifičnih znanja i veština neophodnih za vršenje odgovarajuće vrste poslova privatnog obezbedjenja, a sprovodi se putem predavanja, vežbi, kurseva, radionica i drugih oblika učenja i obrazovanja prema, Zakonom utvrđenim programima. Izvodi se teoretski, praktičnim radom, konsultativno, instruktivnim radom i na drugi primeren način, a prema planovima i unapred utvrđenim terminima.Pročitaj više
vanredne situacije

Vanredne situacije

Na osnovu Ovlašćenja MUP-a RS, izrađujemo plansku dokumentaciju iz oblasti vanrednih situacija.
Procenu rizika od katastrofa i Plan zaštite i spasavanja, izrađujemo u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama i Metodologijom izrade i sadržaja procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.
Plan zaštite od udesa izrađujemo u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade i sadržaju Plana zaštite od udesa.


Pročitaj više
plan bezbednosti

Plan bezbednosti

Niko nikada ne misli da će mu se desiti katastrofa, ali uvek je najbolje biti spreman.

Plan bezbednosti je namenjen svim pravnim licima na čijim objektima se obavlja delatnost visokog rizika.

Izrada plana bezbednosti je neophodan uslov za sticanje licence za obavljanje radijacione delatnosti visokog rizika

Pobrinite se da redovno ažurirate svoj plan i vežbajte ga sa svojim zaposlenima kako bi svi znali šta da rade u slučaju nezgode.

Aktuelnosti

Kontakt forma