Special Security

Kompanija Special Security je u toku 2015. i 2016. godine akreditovana za izvođenje stručne obuke za poslove obezbeđenja po svim programima propisanim Zakonom o privatnom obezbeđenju. Programi obuke, koje je akreditovalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, izvode se u Novom Sadu, Šapcu i Somboru. Do sada je u kompaniji Special Security obuku završilo više od 2000 polaznika, a procenat prolaznosti na prvom ispitu pred komisijom MUP-a, veći je od 95%.

Obuka za polaganje stručnog ispita za izradu Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja u Special Security izvodi se u Novom Sadu, u prostorijama Edukativnog centra, u skladu sa Ovlašćenjem za organizovanje i sprovođenje obuke za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.

Kompanija Special Security akreditovana je i za izradu Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja izrađuje se u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju, Standardom SRPS A.L2.003:2017 „Bezbednost i otpornost društva – Procena rizika” i specifičnim zahtevima naručioca.

Kao odgovor na izmene i dopune Zakona o privatnom obezbeđenju, a u cilju pružanja celokupne usluge koja proističe iz Procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, kompanija Special Security je u januaru 2019. godine akreditovana i za izradu Planova sistema tehničke zaštite. Više od trideset klijenata od kojih su neki poslovni sistemi koji posluju na teritoriji cele Srbije, poverilo je nama poslove Procene rizika uz višegodišnje ugovore.

Daljim razvojem, privatno obezbeđenje je uslovilo da Special Security za svoje Klijente izrađuje Planove obezbedjenja, a od avgusta 2020. godine akreditovani smo i za Projektovanje i nadzor nad izvođenjem sistema tehničke zaštite.

Procena rizika od katastrofa i Plan zaštite i spasavanja izrađuju se u skladu s važećim Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju u vanrednim situacijama, kao i Uputstvom o metodologiji izrade i sadržaju procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja. Plan zaštite od udesa izrađuje se u skladu s važećim Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju u vanrednim situacijama i Pravilnikom o načunu izrade i sadržaju Plana zaštite od udesa.

Kompanija Special Security je 03.04.2019. godine od Ministarstva unutrašnjih poslova dobila Ovlašćenje za izradu Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja, kao i Ovlašćenje za izradu Plana zaštite od udesa.

Sve Procene i Planove izrađuje tim procenitelja koji su licencirani i za druge oblasti poslovanja (zaštita od požara, bezbednost i zdravlje na radu, vanredne situacije, informatički i tehnički rizici…) i poseduju dugogodišnje iskustvo u radu, kako u sektoru privatne bezbednosti, tako i u vojnim, policijskim i drugim bezbednosnim strukturama.

Procene i Planovi se izrađuju u skladu s posebnim karakteristikama i specifičnostima naručioca i pristupa im se s posebnom pažnjom, bez obzira na osnovnu delatnost, veličinu i pravnu formu naručioca. S klijentima, bilo da su polaznici obuka ili naručioci izrade Procena i Planova, gradi se partnerski odnos koji rezultira adekvatnim upravljanjem rizicima u okviru svih poslovnih procesa.

Klijentima s kojima Special Security već ima poslovnu saradnju, po posebnim uslovima su na raspolaganju i konsultantske usluge iz oblasti bezbednosti. Neke od konsultantskih usluga su usko specijalizovane i Special Security je jedina kompanija na tržištu Republike Srbije koja pruža tu vrstu usluge.

U 2020. godini usvojili smo standarde EN ISO 9001:2015 i ISO/IEC 27001:2013sertifikovano od TÜV AUSTRIA CERT, kao i ISO 31000:2009 GDPR, čime naši Klijenti dobijaju još kvalitetniju uslugu.

Tokom 2020/2021 na osnovu zahteva Klijenata i tržišta razvili smo konsultantske usluge za standardizaciju pravnih lica. U toku su tri projekta implementacije standarda ISO 45001- Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu, koji rezultiraju HSE klasifikacijom dobavljača. Obzirom da se radi o Klijentima koji su regionalni lideri u proizvodnji, sva tri projekta se završavaju u prvom kvartalu 2022. godine.

Nakon duže tehničke i kadrovske pripreme, od 2021. godine izrađujemo Plan bezbednosti koji je uslov za sticanje Licence za obavljanje radijacione delatnosti visokog rizika.

BEZBEDNOST NEMA ALTERNATIVU – PREVENTIVA JE NAJBOLJE REŠENJE

Vojna filozofija u privatnom biznisu

Obuka službenika obezbeđenja