E-mail: office@specialsecurity.rs

Telefon: +381 21 301 18 46

Mobilni: +381 64 300 74 74

Radno vreme:

Radnim danima: 08:00 – 16:00

Rad sa strankama: 09:00 – 15:00