Obuka za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Obuka za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

U toku je formiranje grupe polaznika za obuku za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, koja se izvodi uz centru za obuke u Novom Sadu.

Prijavu za obuku možete izvršiti putem maila ili lično u našim kancelarijama, radnim danima od 08h do 16h. Više informacije o obuci možete dobiti putem linka.

About the Author

Leave a Reply