Licence za izradu procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja

Licence za izradu procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja

Stručni ispit za izradu Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja održan je dana 18.02.2020. godine u organizaciji kompanije Special Security d.o.o.

Obuku je pohađalo desetoro polaznika a stručnom ispitu pristupilo je njih devet, s obzirom da jedan od kandidata, iz vrlo objektivnih razloga, nije mogao da prisustvuje. Svi kandidati koji su izašli na polaganje stručnog ispita, uspešno su položili i pismeni deo ispita, koji je uslov za dalje polaganje a kasnije i usmeni deo (100% prolaznost) pred Komisijom Ministarstva unutrašnjih poslova.

Više o obuci za polaganje stručnog ispita za izradu Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja koja se izvodi u Special Security, možete pogledati klikom na link.

About the Author

Leave a Reply