Obuka za izradu procene rizika od katatrofa i plana zaštite i spasavanja

Obuka za izradu procene rizika od katatrofa i plana zaštite i spasavanja

Početak obuke za izradu procene rizika od katatrofa i plana zaštite i spasavanja planiran je za 26.02.2021. godine. Obuku izvode predavači iz MUP-a, Sektor za vanredne situacije u Beogradu, Uprava za upravljanje rizikom.

Rok za prijavu polaznika je minimum 5 (pet) dana pre početka obuke.

Sve potrebne informacije u vezi obuke možete dobiti pozivom na brojeve:  (021) 301 18 46 ili 060 300 74 74 ili možete doći lično radnim danima u vremenu od 09,00 do 15,00h.

Detalje o ovoj vrsti obuke, možete pogledati klikom na link.

About the Author

Leave a Reply