Nova Uredba o minimalnim tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite

Nova Uredba o minimalnim tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite

Nova Uredba o minimalnim tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje Sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim organizacijama, a kojom se utvrđuju minimalni tehnički uslovi kod obavezne ugradnje Sistema tehničke zaštite u bankama, njihovim poslovnicama, platnim institucijama, poslovnicama javnog poštanskog operatora i drugim finansijskim organizacijama objavljena je u “Sluzbenom glasniku RS”, br. 9/2021.

Uredbu možete pročitati ili preuzeti klikom link.

About the Author

Leave a Reply