Obuka za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja-treći ciklus

Obuka za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja-treći ciklus

Treći ciklus obuke za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, počinje 27.11.2017. u 15,00 časova u Novom Sadu.

Obuka se sprovodi u učionici u trajanju od 36 nastavnih časova (6 dana). Učionički tip obuke predviđen je za interaktivno savlađivanje neophodnih znanja kroz 10 tema i 2 radionice, na 12 časova predavanja i 19 časova vežbi. Na kraju obuke se polažeZavršni ispit u Centru za obuku Special Security u trajanju od 5 časova.

 

Pogledajte više o izvođenju obuke, administrativnim detaljima, potrebnoj dokumentaciji i propozicijama za polaganje, ovde.

Klikom na link, možete pronaći obrasce za obuku i prijavu za polaganje.