Atmosfera sa teorijskog dela obuke-Novi Sad

Atmosfera sa teorijskog dela obuke-Novi Sad

Dana 18.01.2021. godine, počela je obuka za službenike fizičkog obezbeđenja Novom Sadu.

Predstavljamo Vam deo atmosfere sa teorijskog dela obuke koji se izvodi u Edukativnom centru.

Sve obuke se izvode uz najstrože poštovanje mera prevencije i mere zaštite od korona virusa.

Za sve informacije vezane za organizovanje obuka možete nam se obratiti radnim danima u vremenu od
09,00 do 15,00 časova. Adresu i kontakt podatke možete pronaći klikom na link.

Obuka za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Obuka za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

U toku je formiranje grupe za obuku za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja koja se izvodi u Novom Sadu, u Edukativnom centru.

Održavanje obuke je planirano za prvu polovinu februara meseca. Za sve informacije o obuci i prijavi možete nas kontaktirati telefonskim putem pozivom na brojeve: (021) 301 18 46 ili 060 300 74 74 ili možete doći lično radnim danima u vremenu od 09,00 do 15,00h.

Sve kontakt informacije možete dobiti putem linka.

Atmosfera sa teorijskog dela obuke iz Šapca

Atmosfera sa teorijskog dela obuke iz Šapca

Dana 18.01.2021. godine, počela je obuka za službenike fizičkog obezbeđenja u Šapcu.

Predstavljamo Vam deo atmosfere sa teorijskog dela obuke.

Sve obuke se izvode uz najstrože poštovanje mera prevencije i mere zaštite od korona virusa.

Za sve informacije vezane za organizovanje obuka možete nam se obratiti radnim danima u

vremenu od 09,00 do 15,00 časova. Adresu i kontakt podatke možete pronaći klikom na link.

 

Obuka za radnike fizičkog obezbeđenja u Novom Sadu i Šapcu

Obuka za radnike fizičkog obezbeđenja u Novom Sadu i Šapcu

Početak obuke za službenike fizičkog obezbeđenja u Novom Sadu i Šapcu planiran je za ponedeljak 18.01.2021. godine.

U toku je formiranje nove grupe polaznika obuke za radnike fizičkog obezbeđenja.

Kandidati mogu da se prijave i dostave potrebna dokumenta putem email-a ili lično na našu adresu, sve kontakt informacije možete dobiti putem linka.

Za dodatne informacije, možete nam se obratiti telefonskim putem pozivom na brojeve: (021) 301 18 46 ili 060 300 74 74 ili možete doći lično radnim danima u vremenu od 09,00 do 15,00h.

Atmosfere sa VI ciklusa obuke za službenike obezbeđenja u Novom Sadu

Atmosfere sa VI ciklusa obuke za službenike obezbeđenja u Novom Sadu

Predstvaljamo Vam deo atmosfere VI ciklusa obuke za službenike
obezbeđenja u Novom Sadu. Polaznici se u sali za fizičko, obučavaju
tehnikama samoodbrane, uz najstrože poštovanje mera prevencije i mere
zaštite od korona virusa.

Za sve informacije vezane za organizovanje obuka možete nam se obratiti
radnim danima u vremenu od 09,00 do 15,00 časova.

Adresu i kontakt podatke možete pronaći klikom na link.

O vrstama obuka koje se izvode u Special Security, posetite ovu stranicu.