Najava obuke za službenike obezbeđenja u Novom Sadu

Najava obuke za službenike obezbeđenja u Novom Sadu

Novi ciklus obuke za službenike obezbeđenja (O-2), zakazan je  26.06.2018. godine sa početkom u 09,00 časova. Obuka će se izvoditi u Novom Sadu i trajaće do 13.07.2018. godine.

Obuka se sprovodi po programu obuke za fizičko-tehničku zaštitu lica i imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana.

Realizuje se u učionici u trajanju od 66 nastavnih časova (11 dana) i u sali za borenje u trajanju od 35 nastavnih časova (6 dana). Učionički tip obuke predviđen je za interaktivno savladavanje neophodnih znanja kroz 15 tema, dok se u sali za borenje, polaznici  upoznaju sa osnovama upotrebe fizičke snage i praktično uvežbavaju osnovne tehnike koje su neophodne za rad službenika obezbeđenja.

Detalje o izvođenju obuke, prijavi ispita i podnošenju zahteva za izdavanje licence možete pogledati ovde. 

Za sve dodatne informacije, možete nam se obratiti lično, telefonskim putem ili putem elektronske pošte. Kontakt podatke možete videti klikom na link.

Deo atmosfere sa obuke za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Deo atmosfere sa obuke za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Dana 11.06.2018. godine u Novom Sadu, počela je obuka za procenu rizika u  zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Uz sprovođenje teorijske edukacije, polaznicima je data mogućnost da i praktično proveravaju do sada usvojena znanja, na osnovu realno osmišljenih scenarija.

Obuka je i dalje u toku, a mi Vam predstavljamo deo atmosfere praktičnog uvežbavanja izrade procene rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja.

 

 

Special Security
ul. Novosadskog sajma br. 3

21000 Novi Sad

Tel: +381 21 301 18 46

Mob: +381 64 300 74 74
Mail: office@specialsecurity.rs
Radno vreme: Radnim danima: 08:00 – 16:00