Deo atmosfere sa obuke za službenike obezbeđenja

Deo atmosfere sa obuke za službenike obezbeđenja

Predstavljamo Vam deo atmosfere sa obuke za službenike obezbeđenja (O-2), koja se trenutno izvodi u Novom Sadu.

Obuka se sprovodi po programu obuke za fizičko-tehničku zaštitu lica i imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana.

Napominjemo da je ovo poslednji ciklus obuke pred zakazan kolektivni godišnji odmor kompanije Special Security.

Pogledajte obaveštenje o godišnjem odmoru klikom na link.

dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
bst

Za sve dodatne informacije, možete nam se obratiti lično, telefonskim putem ili putem elektronske pošte.

Obaveštenje o izmenama propisa

Obaveštenje o izmenama propisa

Želimo da vas obavestimo, da je donet izmenjen Pravilnik o Listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste dokumenta koje izrađuje operater SEVESO postrojenja, odnosno kompleksa u kome se obavljaju aktivnosti u kojima je prisutna ili može biti prisutna jedna ili više opasnih materija. Pravilnik je objavljen  u Službenom glasniku RS, broj 50/18 od 29.06.2018. godine.

Kriterijumi za izradu dokumenata Politika prevencije udesa ili Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa se određuju u skladu sa Listom opasnih materija i njihovih graničnih količina i Listom kategorija opasnih materija i njihovih graničnih količina, koje su odštampane uz pravilnik i čine njegov sastavni deo (Službeni glasnik RS, broj 51/2015).

Dokument možete preuzeti ovde:

Pravilnik o Listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste dokumenta koje izrađuje operater SEVESO postrojenja, odnosno kompleksa