Obuka za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u Novom Sadu

Obuka za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u Novom Sadu

Početak obuke za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, planiran je za početak oktobra 2019. godine.

Obuka se izovodi u Novom Sadu u popodnevnom terminu. Nakon završene obuke dobija se Potvrda o obučenosti za procenu rizika.

Detaljno o obuci za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, pogledati ovde

Kandidati mogu da se prijave i dostave potrebna dokumenta do 07.10.2019. godine.

Za sve dodatne informacije, možete nam se obratiti lično, telefonskim putem ili putem elektronske pošte: Special Security ul. Novosadskog sajma br. 3, Novi Sad; Tel: +381 21 301 18 46; Mob: +381 60 301 14 62; Mail: office@specialsecurity.rs ili branko.vukobratovic@specialsecurity.rs Radnim danima: 08:00 – 16:00

Obuka za službenike fizičkog obezbeđenja u Novom Sadu

Obuka za službenike fizičkog obezbeđenja u Novom Sadu

Početak obuke za službenike fizičkog obezbeđenja Novom Sadu, planiran je za 16.09.2019. godine.

Polaganju mogu da pristupe samo polaznici koji su prisustvovali svim časovima obuke, nakon koje se dobija potvrda o obučenosti.

Kandidati mogu da se prijave i dostave potrebna dokumenta do 12.09.2019. godine do 12,00 časova.

Za sve dodatne informacije, možete nam se obratiti lično, telefonskim putem ili putem elektronske pošte:

Special Security
ul. Novosadskog sajma br. 3 , 21000 Novi Sad

Tel: +381 21 301 18 46 i mob: +381 60 301 14 62
Mail: office@specialsecurity.rs i/ili branko.vukobratovic@specialsecurity.rs;
Radno vreme: Radnim danima: 08:00 – 16:00.

Obuka za službenike fizičkog obezbeđenja u Šapcu

Obuka za službenike fizičkog obezbeđenja u Šapcu

Početak obuke za službenike fizičkog obezbeđenja Šapcu, planiran je za 16.09.2019. godine.

Polaganju mogu da pristupe samo polaznici koji su prisustvovali svim časovima obuke nakon koje se dobija potvrda o obučenosti.

Kandidati mogu da se prijave i dostave potrebna dokumenta do 12.09.2019. godine do 12,00 časova.

Za sve dodatne informacije, možete nam se obratiti lično, telefonskim putem ili putem elektronske pošte:

Special Security
ul. Novosadskog sajma br. 3 , 21000 Novi Sad

Tel: +381 21 301 18 46 i mob: +381 60 301 14 62
Mail: office@specialsecurity.rs i/ili branko.vukobratovic@specialsecurity.rs;
Radno vreme: Radnim danima: 08:00 – 16:00