Obuka za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Obuka za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Početak obuke za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, planiran je za april 2019. godine.

Obuka se izovodi se u Novom Sadu, nakon koje se dobija potvrda o obučenosti za procenu rizika.

Obuka za procenu rizika se sprovodi u učionici u trajanju od 36 nastavnih časova (6 dana). Učionički tip obuke predviđen je za interaktivno savladavanje neophodnih znanja kroz 10 tema i 2 radionice, na 12 časova predavanja i 19 časova vežbi. Na kraju obuke se polaže Završni ispit u Centru za obuku Special Security u trajanju od 5 časova.

Polaganju mogu da pristupe samo polaznici koji su prisustvovali svim časovima obuke. Polaznik koji ni u trećem pokušaju ne položi Završni ispit, mora ponovo da pohađa obuku .

Kandidati mogu da se prijave i dostave potrebna dokumenta do 05. 04. 2019. godine.

Za sve dodatne informacije, možete nam se obratiti lično, telefonskim putem ili putem elektronske pošte: Special Security ul. Novosadskog sajma br. 3, Novi Sad; Tel: +381 21 301 18 46; Mob: +381 60 301 14 62; Mail: office@specialsecurity.rs ili branko.vukobratovic@specialsecurity.rs Radnim danima: 08:00 – 16:00

OBUKA ZA PROCENU RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA-14.01.2018. GODINE

OBUKA ZA PROCENU RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA-14.01.2018. GODINE

Početak obuke za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, planiran je za 14.01.2019. godine.

Obuka se izovodi se u Novom Sadu, nakon koje se dobija potvrda o obučenosti za procenu rizika.

Obuka za procenu rizika se sprovodi u učionici u trajanju od 36 nastavnih časova (6 dana). Učionički tip obuke predviđen je za interaktivno savladavanje neophodnih znanja kroz 10 tema i 2 radionice, na 12 časova predavanja i 19 časova vežbi. Na kraju obuke se polaže Završni ispit u Centru za obuku Special Security u trajanju od 5 časova.

Polaganju mogu da pristupe samo polaznici koji su prisustvovali svim časovima obuke. Polaznik koji ni u trećem pokušaju ne položi Završni ispit, mora se ponovo podvrgnuti stručnoj obuci.

Kandidati mogu da se prijave i dostave potrebna dokumenta do 28. 12. 2018. godine.

Za sve dodatne informacije, možete nam se obratiti lično, telefonskim putem ili putem elektronske pošte.

KONTAKT PODACI:

Special Security
ul. Novosadskog sajma br. 3,
Novi Sad;

Tel: +381 21 301 18 46; Mob: +381 64 301 14 62;
Mail: office@specialsecurity.rs ili branko.vukobratovic@specialsecurity.rs;