OBUKE ZA TEHNIČKE SISTEME ZAŠTITE U NOVOM SADU

OBUKE ZA TEHNIČKE SISTEME ZAŠTITE U NOVOM SADU

Početak obuke za vršenje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite (O3) i obuke za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika (O4), planiran je za drugu polovinu marta, obuka se izvodi u Novom Sadu.
Kandidati mogu da se prijave i dostave potrebna dokumenta do 11.03.2019. godine.

Za sve dodatne informacije, možete nam se obratiti radnim danima od 08:00 do 16:00h, lično, telefonskim putem ili putem elektronske pošte.

Kontakt podaci: Special Security ul. Novosadskog sajma br. 3, Novi Sad;

Tel: +381 21 301 18 46; Mob: +381 60 301 14 62;

Mail: office@specialsecurity.rs ili branko.vukobratovic@specialsecurity.rs

Licenca za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite

Licenca za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije-POLICIJSKA UPRAVA U NOVOM SADU, na osnovu člana 15. st. 3. Zakona o privatnom obezbeđenju (“Sl. glasnik RS” br. 104/13, 42/15 I 87/18), izdala je Licencu pravnom licu Special Security d.o.o. Novi Sad  za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite.

U sprovedenom postupku nadležni organ je utvrdio da su ispunjeni svi uslovi predviđeni članom 10. Zakona o privatnom obezbeđenju..

Licenca je izdata dana 28.01.2019. godine a period važenja je pet godina u skladu sa navedenim Zakonom.

Sa ovim dokumentom kompanija Special Security poseduje sve licence neophodne za izradu Plana upravljanja rizicima (Plana obezbedjenja)