Završena obuka za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Završena obuka za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Nakon 13 časova predavanja i 23 časa vežbi, završena je obuka za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Kandidati koji su prisustvovali i uspešno završili obuku i Završni ispit, dobili su Potvrdu o obučenosti za procenu rizika.

Sve o obuci možete pogledati ovde.

Napominjemo da je u toku i formiranje grupe polaznika za narednu obuku za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja za koju prijavu možete podneti putem e-maila ili lično u našim kancelarijama, radnim danima od 9h do 15h.

Kontakt podatke možete preuzeti klikom na link.

Atmosfera sa obuke za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Atmosfera sa obuke za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

U toku je obuka za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Predstavljamo vam deo atmosfere sa ove obuke.

Sve o obuci možete pogledati ovde.

Napominjemo da je u toku i formiranje grupe polaznika za narednu obuku za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja za koju prijavu možete podneti putem e-maila ili lično u našim kancelarijama, radnim danima od 9h do 15h.

Kontakt podatke možete preuzeti klikom na link.