Završena obuka za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja

Završena obuka za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja

Dana 15.12.2019. godine završena je obuka za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja. Obuka se izvodila u Novom Sadu i trajala je 32 nastavna časa, a predavanja i praktični deo nastave izvodili su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova iz sedišta Sektora za vanredne situacije u Beogradu.

Nakon obuke biće organizovano I polaganje stručnog ispita.

Predstavljamo Vam deo atmosfere: