OBUKA ZA PROCENU RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA-14.01.2018. GODINE

OBUKA ZA PROCENU RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA-14.01.2018. GODINE

Početak obuke za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, planiran je za 14.01.2019. godine.

Obuka se izovodi se u Novom Sadu, nakon koje se dobija potvrda o obučenosti za procenu rizika.

Obuka za procenu rizika se sprovodi u učionici u trajanju od 36 nastavnih časova (6 dana). Učionički tip obuke predviđen je za interaktivno savladavanje neophodnih znanja kroz 10 tema i 2 radionice, na 12 časova predavanja i 19 časova vežbi. Na kraju obuke se polaže Završni ispit u Centru za obuku Special Security u trajanju od 5 časova.

Polaganju mogu da pristupe samo polaznici koji su prisustvovali svim časovima obuke. Polaznik koji ni u trećem pokušaju ne položi Završni ispit, mora se ponovo podvrgnuti stručnoj obuci.

Kandidati mogu da se prijave i dostave potrebna dokumenta do 28. 12. 2018. godine.

Za sve dodatne informacije, možete nam se obratiti lično, telefonskim putem ili putem elektronske pošte.

KONTAKT PODACI:

Special Security
ul. Novosadskog sajma br. 3,
Novi Sad;

Tel: +381 21 301 18 46; Mob: +381 64 301 14 62;
Mail: office@specialsecurity.rs ili branko.vukobratovic@specialsecurity.rs;

OBUKE ZA TEHNIČKE SISTEME ZAŠTITE U NOVOM SADU – 24.12.2018. GODINE

OBUKE ZA TEHNIČKE SISTEME ZAŠTITE U NOVOM SADU – 24.12.2018. GODINE

Početak obuke za vršenje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite (O3) i obuke za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika (O4) zakazan je za 24.12.2018. godine. Obuka se izvodi u Novom Sadu.

Kandidati mogu da se prijave i dostave potrebna dokumenta do 20.12.2018. godine.

Za sve dodatne informacije, možete nam se obratiti lično, telefonskim putem ili putem elektronske pošte.

Kontakt podaci:

Special Security
ul. Novosadskog sajma br. 3,
Novi Sad;

Tel: +381 21 301 18 46; Mob: +381 64 301 14 62;
Mail: office@specialsecurity.rs ili branko.vukobratovic@specialsecurity.rs;