Obuka za sisteme tehničke zaštite u Novom Sadu

Obuka za sisteme tehničke zaštite u Novom Sadu

U toku je formiranje grupe polaznika obuke za vršenje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite (O-4) i obuke za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika (O-5).

Zainteresovani kandidati mogu da se prijave i dostave potrebna dokumenta putem email-a ili lično u našim kancelarijama, radnim danima od 09-15h, najkasnije do četvrtka 11.11.2021.godine.

Sve kontakt informacije možete dobiti putem linka.